Teatro

Durante quest’anno scolastico abbiamo partecipato al progetto teatrale »Mehurčki«. Far partecipare i bambini alle rappresentazioni teatrali, oltre che ad esser divertente, è anche molto importante per la loro crescita. L’arte teatrale stimola infatti la fantasia dei piccoli, ma li apre anche alla diversità, sviluppa la loro empatia e una migliore percezione del loro corpo nello spazio.

Gledališče

Letos smo sodelovali z gledališkim projektom »Mehurčki«. Gledališke predstave imajo za otroka velik pomen, saj ponujajo neverjetno umetniško izkušnjo in veliko priložnost za učenje in istočasno zabavo. Gledališka umetnost spodbuja ustarjalnost in domišljijo, pozitiven odnos do empatije in boljšo zaznavanje svojega telesa v prostoru.