Marzo e Aprile

Nei mesi di marzo e aprile abbiamo conosciuto altri quattro animali inseriti nel nostro progetto educativo. Durante il mese di marzo ci hanno accompagnato nelle diverse attività di lettura, video, imitazioni e laboratori grafico pittorici: l’uccellino e la farfalla, ad aprile invece il pulcino ed il coniglietto.
PASQUA: quest’anno nel mese di aprile abbiamo festeggiato la Pasqua. I bambini hanno avuto il piacere di scartare le uova di Pasqua ed assaggiare il cioccolato. Dopo aver assaggiato l’uovo si sono divertiti liberamente nel gioco euristico con la carta delle uova.

Marec in April

Otroci so spoznali meseca marca in aprila štiri nove živali, vključene v vzgojnem projektu: ptiček, metulj, piščanček in zajček. Odkrili so živali preko razno raznih dejavnosti, kot na primer branje knjig, gledanja video posnetkov in pripravo ročnih izdelkov.
VELIKA NOČ: poznavanje velike noči je tradicija. Tudi letos smo meseca aprila praznovali z odpiranjem velikonočnih jajc in pokušanja čokolade. Otroci so se z jajčnimi ovoji prosto in kreativno igrali preko evristične igre.