DAN GRAJENJA!
Spretnost fine motoria se pri tako malemu otroku spodbuja in okrepuje z različnimi materiali: v tem primeru smo uporabljali posebne luknjičaste zložljivke, s katerimi otrok vadi uporabljati prste pri prijemu predmeta.
Posebna oblika materjala spodbuja domišljijo pri igranju.

GIORNATA DI COSTRUZIONI!
Le abilità fine motorie come la presa a pinza e la capacità di far pressione durante l’incastro, vengono stimolate ed incrementate con questa tipologia di materiale: come si può notare nella foto, queste particolari formine forate lasciano libera l’ immaginazione del bambino.

SPOZNAVAMO BUČO… OBLIKUJEMO NAŠO BUČO IZ SLANEGA TESTA!
Ta dejavnost nas uvaja v sklop delavnic v katerih bo otrok prišel v stik z naravo.Tip, spoznavanje očarjivih občutkov, ki privedejo otroka do novih izkušenj.
Slano testo: starodavna, a vedno aktualna thnika manipoliranja in ustvarjanja. S to tehniko se izoblikuje v otrokovih rokah komaj spoznana buča.

SCOPRIAMO LA ZUCCA… CREIAMO LA NOSTRA ZUCCA CON LA PASTA DI SALE!
Con questa attività inizia il nostro percorso verso la scoperta ed il contatto con la natura. Il tatto, la scoperta di sensazioni affascinanti che portano al bambino nuove esperienze sensoriali.
La pasta di sale antica e sempre attuale tecnica per manipolare e creare . Con questa modalità nasce la zucca appena conosciuta tra le mani dei bambini.